CAL Bibliography for 4Q552


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Milik, J.T., "'Prière de Nabonide' et autres écrits d'un cycle de Daniel: Fragments araméens de Qumrân 4." RB 63 (1956): 407–415. 4QPrNab 4Q242 4QpsDan ara 4Q243 4QpsDan arb 4Q244 4QpsDan arc 4Q245 4QTob arb 4Q196 4QFourKgdmsa 4Q552 BADan


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP