CAL Bibliography for \$wT V


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Puech, E., "La racine ŠYṬ-ŠˀṬen araméen et en hébreu: A propos de Sfiré I A 24, 1 Q Ha III, 30 et 36 (= XI, 31 et 37) et Ézéchiel." RevQ 11 (1982-1984): 367–78. Sf.1 $wT V swT V


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP