CAL Bibliography for ncb N


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Martínez Borobio, E., " Dmwtˀ,ṣlm,nṣb: 'Estatua' en la epigrafía aramea." Sef 51 (1991): 85–97. dmw N clm N ncb N


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP