CAL Bibliography for xsn V


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Avishur, Y., "זוגות מלים מקבילות המצומדים בסמיכות בארמית היהודית בארמית המקראית ובתרגומים הארמים." BM 21 (1975-76): 247–62. Vocab yqr V hdr#2 V xsn V tqp V dyn N q$wt N rgz N xmh N xdwh N tw$bxh N xwlq N )xsnh N sgy A tqyp A tqwp N tw$bxh N kby$h N )wrx N $byl N by N mdwr N hykl N m$kn N br N zr( N )dr( N gbwrh N xlm V xzy V ywm N (dn N mlk N $lTwn N (lm N dr N ql N mlh N $lm A Tb A $m N $rb N $m$ N (pr N )dmh N $lhby N )$h N lhb N xyyn N mdbr N lb N xkmh N yd N ymyn N myyn N mTr N

Tropper, J., "Lexikographische Untersuchungen zum Biblisch-Aramäischen [Review article: J.J. Stamm and B. Hartmann, 'Aramäisches Lexicon,' fasc. 5 in L. Köhler and W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 3rd rev. ed. by, B. Hartmann, E. Y. Kutscher, J. J. Stamm, et al. (1967-1995)]." JNSL 23 (1997): 105–28. BA )bd V )zy V )yty V )mr V )nwn R )ns V )n$ N )rkwbh N )r() X )ty V bhl V bTl V bly V bny V b(y V gb N gwx V dxl V dy c dqq V h)@kdy c hw) R hwy V hlk V hn c zyw N zmn V zmn N zqp V xwy V yxT#2 V xwT V xzy V xTy N xsn V xrTm N Twt X Tll V T(m N yb$h N ydy V ykl V y(T V kdbh N kll V $kll V kpt V krwz N l_ p lwt p mwznyn N mgr#2 V mlx V mlkw N mn p mnd( N nbw)h N nby N ndn#2 N nwd V ndd V nzq V nxt V ncx V ncl V ntr V swp V (d c (l) X (lh#3 N (ny V ($t V pr$ V cd N hcd) X clx V qbl p kl@qbl p qwm V qTl V qct N qry V qrb V qrn N ry$ N rg$ V rwm V r((#2 V swm V $)lh N $dr#2 V $wy V $ycy V $lm V $m( V $ny V $pl V $ry V tdyr A twb V tnynwt X tqn V

Moore, J.D., "Judeans in Elephantine and Babylonia: A Case Study on Rights and Tenancy Status." ZAW 132 (2020): 40–56. ImpAram x$l V hlk N xsn V


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP