CAL Bibliography for 4Q547


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Milik, J.T., "4Q Visions de Amram et une citation d'Origène." RB 79 (1972): 77–97. 4QVisAmrama 4Q543 4QVisAmramb 4Q544 4QVisAmramc 4Q545 4QVisAmramd 4Q546 4QVisAmrame 4Q547 4QVisAmramf 4Q548 4QTKohath 4Q542


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP