CAL Bibliography for 4Q205


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Grelot, Pierre, "La géographie mythique d'Hénoch et ses sources orientales." RB 65 (1958): 33–69. Enoch 4Qend 4Q205

Milik, J.T., "Hénoch au pays des aromates (ch. XXVII a II): Fragments araméens de la grotte 4 de Qumran (Pl. I)." RB 65 (1958): 70–77. 4QEnc 4Q204 4QEnd 4Q205 4QEne 4Q206 4QEnAstrb 4Q209

Milik, J.T., The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4. . Oxford: Clarendon, 1976. 4QLevi ar 4Q213 4QElectGod 4Q534 4QpsDan ard 4Q246 4QTob ara 4Q196 4QTob arb 4Q197 4QEne 4Q206 4QEnGiantse 1QEnGiantsa Qumran Giants 1Q23 4QEnGiantsc 4Q531 1QEnGiantsb 1Q24 2QEnGiants 2Q26 4QEna 4Q201 4QEnb 4Q202 4QEnd 4Q205 4QEnf 4Q207 4QEng 4Q212 4QEnAstrc 4Q210 4QEnAstrd 4Q211 4QBirNoFrag 4QWdMic 4Q529


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP