CAL Bibliography for )gwrs N


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Brock, Sebastian P., "Greek Words in the Syriac Gospels." Le Muséon 80 (1967): 389–426. OldSyrGospels Peshitta-NT )gwrs N )lw)) N )nnq) N )rk)s N )rkwn#2 N hrwm) N s)m) N )sr#3 N )swTw N byms N bwlwT N gns N glwsqwm N dynr N dytyq) N )yq) X )pyTrwp) N )yw I )wnglywn N )kdn N zwg#2 N zwg V

Seidel, U., "Studien zum Vokabular der Landwirtschaft im Syrischen I." Altorientalische Forschungen 15 (1988): 33–73. Vocab xql N qryh N xdr N kpr N qwryy N plx N )kr N p(l#2 N )r( N )gwrs N )$kr N ywgn N zqp V $pn V


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP