CAL Bibliography for prds N


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Séd, N., "Les Hymnes sur le Paradis de Saint Ephrem et les traditions juives." Muséon 81 (1968): 455–501. Ephrem.Hymns Paradise gnh N prds N )yln N str#2 N syg#3 N $bx N $kynh N

Lattke, M., "Die griechischen Wörter im syrischen Text der Oden Salomos." Aram 5/1-2 (1993): 285–302. Peshitta OTP.OdesSol ))r N gyr X gns N dyn X qytr N qwbrnyT N lm)n N mkwl N )ksny prds N pys N pnqyt) N prcwp N spsyr N tgm) N


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP