CAL Bibliography for qwbrnyT N


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Lattke, M., "Die griechischen Wörter im syrischen Text der Oden Salomos." Aram 5/1-2 (1993): 285–302. Peshitta OTP.OdesSol ))r N gyr X gns N dyn X qytr N qwbrnyT N lm)n N mkwl N )ksny prds N pys N pnqyt) N prcwp N spsyr N tgm) N

Arbeitman, Y.L., "Κυβερνέτης: A Helmsman from the East." AO 12 (1994): 5–28. qwbrnyT N dbr V


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP